Tag Archives: ว.วชิรเมธี

คนไทยใช้ศรัทธามากกว่าปัญญา

945687898989889977456

คนไทยใช้ศรัทธามากกว่าปัญญา

“พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่สังคมไทยไม่ค่อยใช้ปัญญา เราใช้ศรัทธามากเกินไป จนเป็นแหล่งเพาะเชื้ออย่างดีให้กับความงมงาย”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี