Monthly Archives: July 2016

โปรโมชั่น Navara Day แจกทอง! ถึง 31 กรกฏาคม 2559

567895479874123321

แจกจริง! รวยจริง! สำหรับท่านที่ต้องการออกแบบรถยนต์รถกระบะ Nissan Navara NP300 ทุกรุ่น ทุกแบบร่วมลุ้นของรางวัลมากมาย แจกสนั่น แจกกระจายจำนวน 55 รางวัล
เลือกรับข้อเสนอพิเศษ*:
(1) ดาวน์ต่ำสุด 9,999 บาท (คำนวณจากส่วนลดเงินดาวน์ 51,201 บาท ที่ดาวน์ 10% รุ่น K/C S 6MT 16MY ราคา 612,000 บาท)**

หรือ

(2) รับฟรี! ประกันภัยชั้นหนึ่ง Nissan Premium Protection 1 ปี และ

ดอกเบี้ย 1.99% (เงินดาวน์ 25%, ระยะเวลาผ่อนชำระ 24-48 เดือน)
ทองคำหนักสูงสุด 2 บาท***
* ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่เช่าซื้อกับบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น และเฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ร่วมโครงการ

** เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

*** เฉพาะรุ่น Sportech, สำหรับรถ K/Cab – D/Cab รุ่นอื่นๆ รับทองคำหนัก 1 บาท

เงื่อนไขการร่วมรายการชิงรางวัล

1. ลูกค้าที่จอง ซื้อ รถกระบะนิสสัน นาวารา ประเภทขายปลีกทุกรุ่นจากผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 และมีกำหนดส่งมอบรถภายในเดือนสิงหาคม 2559 รับสิทธิ์ลงทะเบียนร่วมรายการชิงรางวัล
จำนวน 1 คันต่อ 1 สิทธิ์ โดยกรอกรายละเอียดคูปองชิงรางวัล และส่งที่ผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ เริ่มส่งคูปองชิงรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

2. ของรางวัล ได้แก่ ทองคำหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 107,000 บาท จำนวน 55 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,885,000 บาท หมายเหตุ : ราคาทองคำ ณ วันที่ 15 มิ.ย.59

3. จับรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ โชว์รูมผู้จำหน่ายนิสสัน เอเลแกนซ์ วีฮิเคิล (ปทุมธานี) ตั้งอยู่ที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บ้านฉางอ.เมือง จ.ปทุมธานี เวลา 14.00 น.

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่เว๊บไซต์นิสสัน nissan.co.th

เงื่อนไขการรับรางวัล:

1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงท่านละ 1 รางวัล เท่านั้น

2. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้

3. ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544

4. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากบริษัทฯหรือผู้จำหน่ายนิสสันที่ออกรถ เพื่อแจ้งการเป็นผู้โชคดี โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัล หรือยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ได้ที่ บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) โทร. 02-3393400 ต่อ 4036 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
ภายในวันที่ 20 ก.ย. 59 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับขึ้นมาแทน

5. ผู้โชคดีจะต้องรับมอบรถกระบะนิสสัน นาวารา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้ โดยให้นำส่งสำเนาบัตรประชาชน , เอกสารส่งมอบรถ(ฉบับจริง) และ/หรือเอกสารอื่นเพิ่มเติม กรณีบริษัทฯทวงถาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดเงื่อนไขเพิ่มเติม: พนักงานและครอบครัวของบริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด , ผู้จำหน่ายนิสสัน และคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงรางวัล

ติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้จำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-401-9600

ตนแลเป็นที่พึ่งของตน

78956004

ความทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่เจริญใจจึงไม่มีใครปรารถนาแต่ถึงไม่ปรารถนาก็จำต้องได้ รับ ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้ ทุกข์จึงจัดเป็นภัย คือน่ากลัว เพราะเหตุนี้ คนทุกๆ คน ถ้าไม่มีที่พึ่งพำนักอาศัย ก็กล่าวได้ว่า ผู้นั้นต้องทุกข์ถึงตาย หรือทุกข์อย่างสาหัส เพราะว่าผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์ เปรียบเหมือนตกอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร ถ้าไม่ได้เครื่องชูชีพ หรือพบเกาะเป็นที่พึ่งพำนัก ก็กล่าวได้ว่าผู้นั้นต้องตาย หรือลำบากแทบตาย

ที่พึ่งมีมากมาย เบื้องต้นก็ต้องพึ่งอาศัยบิดามารดา พึ่งครูอาจารย์ในการศึกษาเล่าเรียน มีธุระเหลือบ่ากว่าแรงตน ก็ต้องพึ่งมิตรสหาย ในที่สุดเมื่อชราและเจ็บป่วย ก็ต้องพึ่งบุตรธิดาและแพทย์ เป็นต้น คนบางคนพอมีทุกข์เกิดขึ้น ก็พึ่งสิ่งต่างๆ เช่น ภูเขา ต้นไม้ ผีสางนางไม้ ที่ทำลงไปเช่นนี้ เพื่อต้องการจะพ้นจากทุกข์ ต้องดิ้นรนหาที่พึ่งต่างๆ ตามความเชื่อถือของตน ที่พึ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสห้าม แต่ไม่ทรงส่งเสริม เพราะบิดามารดาเป็นต้นนั้น เป็นที่พึ่งได้จริง แต่จัดเป็นที่พึ่งภายนอก เป็นที่พึ่งได้ชั่วคราว เพราะฉะนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสสอนให้มีที่พึ่ง จึงไม่ได้ทรงหมายถึงที่พึ่งภายนอกเหล่านี้ แต่ทรงประสงค์เอาที่พึ่งภายใน คือ การพึ่งตนเอง เพราะเป็นที่พึ่งได้แน่นอน

การพึ่งตนนั้น มิได้ประสงค์ว่าพึ่งสรีระร่างกาย เพราะสรีระร่างกายเป็นแต่เครื่องอาศัยชั่วคราว ไม่เป็นแก่นสารยังยืน จึงกล่าวได้ว่า หัวใจแห่งการพึ่งตนอยู่ที่คุณความดี มีพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “ธัมมะทีปา มีธรรมะเป็นเกาะ ธัมมะสะระณา มีธรรมเป็นสรณะ อะนัญญะสะระณา อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะ”

อันธรรมะเป็นของมีแก่นสาร ไม่มีกำหนดกาลเวลา เป็นของดีมีหลักฐาน ควรจะอ้างอิงชี้ชวนให้มาชมได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่มีอะไรสงบเย็นเท่าธรรมะ ควรจะนำมาสู่ตน หรือน้อมตนไปในธรรมะนั้น เพื่อความเย็นสงบและระงับร้อน ดังนั้น ธรรมะจึงเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐ

ธรรมะเป็นที่พึ่งอันสำคัญก็จริง แต่ธรรมะที่อยู่ตามธรรมดา ย่อมไม่สำเร็จเป็นที่พึ่งอันใดได้ แต่เมื่อบุคคลบำเพ็ญธรรมะนั้นให้มีขึ้นในตนแล้ว จึงสำเร็จเป็นที่พึ่งได้ เพราะอาศัยตนเป็นที่พึ่งนั่นเอง เปรียบเหมือนร่มที่อยู่ตามลำพัง หาสำเร็จประโยชน์ตามหน้าที่ไม่ ต่อเมื่อบุคคลนำมากางขึ้น จึงสำเร็จประโยชน์ในอันบังแดดฝนได้ เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พึ่งทั้งตนและพึ่งทั้งธรรมะ

ที่พึ่งคือตน และธรรมะดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และสร้างให้มีขึ้นได้ ด้วยการปฏิบัติตามธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งล้วนเป็นอุปการะในการสร้างที่พึ่งทั้งนั้น ดังพุทธภาษิตบทหนึ่งว่า “ผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะคือที่พึ่ง ซึ่งห้วงน้ำท่วมไม่ได้ ด้วยธรรมะ 4 ข้อ คือ ความหมั่น ความไม่มัวเมา ความสำรวมระวัง ความปราบปรามตน”

ดังนั้น เมื่อตรัสสอนให้ปฏิบัติธรรมอันกระทำที่พึ่งแล้ว จึงตรัสรับรองว่า “เอวัง โข อานันทะ ภิกขุ อัตตะทีโป อัตตะสะระโณ อนัญญะสะระโณ ธัมมะทีโป ธัมมะสะระโณ อนัญญะสะระโณ แปลความว่า อย่างนี้แล อานนท์ ภิกษุชื่อว่ามีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นสรณะ ไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะ” แล

คอลัมน์ ธรรมะวันหยุด
โดย พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

พัฒนาสู่ความรักที่ไร้ทุกข์

89496085

พัฒนาสู่ความรักที่ไร้ทุกข์

“ความรักที่ไร้ทุกข์นั้น ต้องพัฒนาปัญญาเพิ่มขึ้น โดยให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่ ต้องแก่ เจ็บ ตาย และต้องพลัดพรากจากกัน เป็นธรรมดา”

คอลัมน์ คำพระ
ป.อ.ปยุตโต

คนไทยใช้ศรัทธามากกว่าปัญญา

945687898989889977456

คนไทยใช้ศรัทธามากกว่าปัญญา

“พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่สังคมไทยไม่ค่อยใช้ปัญญา เราใช้ศรัทธามากเกินไป จนเป็นแหล่งเพาะเชื้ออย่างดีให้กับความงมงาย”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี