พัฒนาสู่ความรักที่ไร้ทุกข์

89496085

พัฒนาสู่ความรักที่ไร้ทุกข์

“ความรักที่ไร้ทุกข์นั้น ต้องพัฒนาปัญญาเพิ่มขึ้น โดยให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่ ต้องแก่ เจ็บ ตาย และต้องพลัดพรากจากกัน เป็นธรรมดา”

คอลัมน์ คำพระ
ป.อ.ปยุตโต